offTweedekansonderwijs Opvoeder/begeleider jeugd- en gehandicaptenzorg / Educateur(trice) pour la jeunesse et pour l’accompagnement psycho-social

Réf. 7530
 • Objectif et Contenu
  Programme

  Heb je om de één of andere reden geen diploma secundair onderwijs behaald, dan kan je daar als volwassene via tweedekansonderwijs toch nog aan beginnen. Hierin combineer je een diplomagerichte beroepsopleiding met algemene vorming.

  Als opvoeder/begeleider kan je werken met kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met of zonder beperkingen. Je kan aan de slag in de psychosociale sector (Bijzondere Jeugdbijstand, Geestelijke Gezondheidszorg...), in de sector van mensen met een handicap, in het pedagogische werkveld en in de ouderenzorg. MPI's, buurtwerkingen, dagcentra en dergelijke meer behoren ook tot de tewerkstellingsplaatsen.

  De opleiding is erop gericht je de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die noodzakelijk zijn voor de (ortho)pedagogische hulpverlening.

  De competenties die je tijdens de opleiding verwerft, vertrekken vanuit een aantal verschillende invalshoeken:

  het (persoonlijk) begeleiden van de cliënt;
  de contacten met het cliëntsysteem;
  het begeleiden van een groep;
  het organiseren van een optimaal leefklimaat;
  het samenwerken met collega's en team;
  het methodisch en professioneel werken;
  het bevorderen van eigen deskundigheid.
  Naast het bijbrengen van deze specifieke competenties is er ook aanvullende algemene vorming voorzien. De modules zijn een aanvulling op je basisopleiding en zullen een meerwaarde bieden in de uitoefening van je beroep. Op basis van een test in de school wordt bepaald welke vakken je nog moet volgen. Voorbeelden hiervan zijn Nederlands, wiskunde, Engels, wetenschappen, enz.
  Indien je ook voor deze algemene vakken slaagt behaal je je diploma secundair onderwijs.

  De lessen vinden plaats bij CVO Brussel, Materiaalstraat 67 te 1070 Anderlecht.

  Certification(s) visée(s)

  Diploma van opvoeder

  Type de formation

  VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDAB- Opleidingscontract vo

  Conditions d'admission
  Prérequis administratif

  Avoir au moins 18 ans.

  - Ingeschreven zijn als werkzoekende bij VDAB
  - Deeltijds werkenden mogen maximum 32 uren per week werken
  - Je beroepsinschakelingstijd volledig doorlopen hebben of minimum 1 jaar afgestudeerd zijn in het dagonderwijs
  - Minimum 18 jaar zijn
  - Goede kennis van het Nederlands: instapniveau B1 (2.4 behaald)
  - Voltijds werkzoekenden krijgen een opleidingscontract voor de lesdagen èn de stage. Deeltijds werkenden enkel voor de lessen.
  het afgelopen jaar via VDAB geen finaliteitsopleiding gevolgd hebben

  Connaître

  - Deelnemen aan een infosessie.
  - Slagen in het intakegesprek met de VDAB-bemiddelaar.
  - Deelnemen aan de infodag van de school en slagen in de schriftelijke en mondelinge proeven bij CVO Brussel.

  Remarques

  Attention: Il s'agit d'une formation néerlandophone! Vous ne maîtrisez pas du tout le néerlandais? Aucun problème: VDAB vous propose une immersion linguistique et/ou des cours de néerlandais liés au métier.

  Organisation
  Durée

  3 schooljaren

  Horaire

  2,5 dagen les per week + stage
  De lessen vinden plaats van 8u55 tot 16u50. Daarnaast heb je ook intervisie-avonden op school

  Début

  februari of september

  Coût

  Gratis voor werkzoekenden. - Coût réduit Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden terugbetaald. -

  En pratique
  Pour s'informer et postuler

  VDAB Brussel:

  Tuur Desagher

  02/235.18.08

  Team6908@vdab.be

Rédacteur MVNCode formation BF

Organisme

off VDAB Brussel Astro

  • Avenue de l'Astronomie 14 Étage: M
  • 1210
  • Saint-Josse-ten-Noode
 • 0800 30 700
 • www.vdab.be